Thứ Hai, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Lịch sử đất và người Thư ĐiềnMảnh đất ấp Diêm Điền ngày xưa cách đây hơn 500 năm, nay là xã Tây Giang, huyện Tiền Hải trù phú xinh đẹp nằm ở phía Tây của huyện, Bắc giáp thị trấn, Đông giáp xã Tây Sơn, Nam giáp xã Tây Tiến, Tây giáp xã Phương Công và xã An Ninh.

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2014

Chi 9 - Con cháu cụ Tạ Đình Rộng (2)Đời thứ 14.
1) Tạ Văn Thuần (con cả cụ Nhu)
Ngày sinh: 18/02/1953         ; Ngày mất: …/…/………
Nghề nghiệp: Hưu trí           ; Chức vụ:
Hiện tại ở: Hà Nội                ; Số điện thoại:
Vợ: Trương Thị Luận, 1959 ; Quê quán:
Sinh ra: Tạ Văn Quân, Tạ Thị Nga.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 11 năm 2014

Sắc phong chức tước cho các vị họ Tạ Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái BìnhTrong từ đường họ Tạ Thư Điền còn lưu giữ được một số sắc phong chức tước cho các cụ họ Tạ, dưới đây chúng tôi giới thiệu nội dung bản dịch 4 trong số các sắc phong đó. Các bản dịch này do nhà Hán học Ngô Thế Long phiên âm và dịch nghĩa.