Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Cụ Tạ Ngọc GiảnCụ Tạ Ngọc Giản tức Vũ Trọng Kiên, đời thứ 12, thuộc Chi 4 họ Tạ. Cụ tham gia cách mạng từ năm 1937 tại Thư Điền trong phong trào thanh niên Dân chủ do ông Tạ Ngọc Phách phụ trách. 

Thứ Hai, 9 tháng 10, 2017

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (2)2.11.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Tuần
Đời thứ 9.
1) Tạ Trừu (con cụ Tuần)
Chức: Khán sự ; Tước:
Sinh ra: Tạ Uyên, Tạ Bá.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Truyền thống lịch sử - văn hóa xã Tây GiangThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy

Nhân dân Diêm Điền trước kia và Tây Giang ngày nay đã luôn phấn đấu phát huy nhưng giá trị văn hóa truyền thống của tổ tiên. Đó là sự cần cù trong lao động, thông minh dũng cảm. Không những luôn chăm lo đến đời sống vật chất mà còn gìn giữ, trân trọng những giá trị tinh thần của cha ông.

Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (1)Gia phả Chi 4
Con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến, đời thứ 7
Chức: Phó thủ hợp
Tước: Diên Bình tiên sinh

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 3 Tạ Đình Đoan


Nối gót cha móc mùa nhuần thấm
Tổ ba đời phúc ấm hà sa
Đèn trời sáng rực cỏ hoa
Con hiền, cháu thảo một nhà cân đai