Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Bà Tạ Thị XuyếnBà Tạ Thị Xuyến, sinh ngày 14/5/1930 thuộc đời thứ 13, thuộc Chi 4 họ Tạ. Bà là cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng Tám 1945. 

Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2016

Bốn bài văn kỷ niệm do ông Tạ Đình Ty biên soạn năm Canh Ngọ (1990) - (1)Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 10 Tạ Ngọc Tiệp

Cùng dòng dõi con nhà tư thế

Chốn trường văn kế nghiệp đàn anh

Thông minh tài đức rành rành

Văn chương tuyệt bút nổi danh thầy đồ

Thứ Ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016

Chi 6B - Con cháu cụ Tạ Đình Nhượng (3)2.16.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Nhu
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Hương tự Đình Khanh (con cả cụ Nhu)
Năm sinh:                               ; Ngày mất: 08/6
Cụ bà: Bùi Thị Gon, giỗ ngày 03/10; Quê quán:
Sinh ra: Tạ Đình Hinh, Tạ Đình Chới, Tạ Đình Lự.

Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016

Đóng góp của dòng họ Tạ trong lịch sử dân tộc từ thế kỷ XVI đến những năm đầu thế kỷ XXIThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy
Qua một số sắc phong trên và tài liệu thư tịch khác chúng ta có thể hiểu được truyền thống cách mạng của dòng họ Tạ với những cá nhân tiêu biểu đã tham gia tích cực vào diễn biến chính trị - xã hội, và đã có nhiều chiến công hiển hách được triều đình và hậu thế ghi nhận.

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2016

Khởi công nhà truyền thống trong khuôn viên Nhà thờ họ Tạ

Năm 2013, thực hiện quy hoạch Nhà thờ họ Tạ mở rộng với nhiều hạng mục công trình đã được thống nhất. Nhà Truyền thống 5 gian được triển khai thực hiện với sự đóng góp công sức, vật tư, tiền của. Theo thông báo của Ban Trị sự dòng họ thì hiện nay với số vốn ban đầu do con cháu trong họ cúng tiến, Ban Trị sự đã cho triển khai xây thô dãy nhà Truyền thống có diện tích ước tính 6 m x 15 m.