Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Văn võ song toànÔng Tạ Ngọc Phách (1923 – 2002)

Từ năm 1939, ông tiếp xúc và tham gia làm báo “Người mới” với Trần Mai Ninh ở Hà Nội, tháng 7/1939 bị mật thám Pháp bắt giam và khủng bố. Ông bỏ học và về Thư Điền, ở đây ông được tổ chức giao nhiệm vụ tập hợp thanh niên vào Thanh niên Dân chủ. Tháng 01-1940 vào Đảng CS. 

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Dòng họ Tạ xã Tây Giang

(Bài đăng trong mục Đất & Người Thái Bình của trang Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Bình.Thứ sáu, 03/04/2015) 

Ở nước ta, dòng họ đã trở thành một cộng đồng gắn bó, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nối kết cộng đồng dòng tộc, nuôi dưỡng lòng tự hào của các thành viên và bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của dòng họ. Tại mảnh đất Thư Điền, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình có một dòng họ đã tạo nên lịch sử và có những đóng góp không nhỏ vào quá trình phát triển của địa phương. Đó là dòng họ Tạ, mà công trình Nhà thờ họ, nhà Tổ của dòng họ đã vinh dự được Nhà nước công nhận là cụm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1990.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Chi 2A – con cháu cụ Tạ Đình KỳGia phả Chi 2A

Con cháu cụ Tạ Đình Kỳ, đời thứ 7

Chức: Thập lý hầu; Tước:

Chi 2A ở làng Diêm Trì, xã Tây Phong,

Con cháu cụ Tạ Đình Tân, đời thứ 8.

Trưởng Chi: Tạ Thanh Minh (tức Lẫm), đời thứ 14,

gia đình ở Hà Nội.

Hiện nay, cụ Tạ Minh Tâm (tức Nam), đời thứ 13 đảm nhiệm.

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

Diễn ca kỷ niệm


Phần này do cụ Tạ Đức Bản (đời thứ 12) vâng mệnh tôn trưởng trong họ soạn ra. Khi chép lại, cụ Tạ Ngọc Lân (đời thứ 12 viết lại gia phả lần thứ Tư) có mạn phép sửa chữa, bớt bỏ một số chỗ để trọng vẻ tôn nghiêm và có phần thực tế hơn.