Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Một số tư liệu về dòng họ


1. Sơ lược lịch sử quê hương và dòng họ.
Mảnh đất ấp Diêm Điền ngày xưa cách đây hơn 500 năm, nay là xã Tây Giang trù phú xinh đẹp nằm ở phía Tây huyện Tiền Hải, Bắc giáp thị trấn, Đông giáp xã Tây Sơn và xã Đông Lâm, Nam giáp xã Tây Tiến và xã Tây Phong, Tây giáp xã Phương Công và xã An Ninh.

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Chi 1A – con cháu cụ Tạ Đình Nhậm (2)


2.2.1 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Kiêu
Đời thứ 9.
1) Tạ Thành tức Thạch (con cả cụ Kiêu)
Chức: Hương đồ ; Tước:
Sinh ra: Tạ Khiên, Tạ Chiên, Tạ Hành, Tạ Bẩy.

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Người con gái rạng danh họ TạTạ Thị Câu (1919 – 1944) tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, khi mà phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo phát triển mạnh mẽ ở Thư Điền. 

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Chi 1A – con cháu cụ Tạ Đình Nhậm (1)


Gia phả Chi 1A
Con cháu cụ Tạ Đình Nhậm, đời thứ 7
Chức: Cai hợp

Chi 1A có hai ngành:
Ngành 1: Con cháu cụ Tạ Đình Toán, đời thứ 8,
Ngành 2: Con cháu cụ Tạ Đình Kiêu, đời thứ 8.

Trưởng ngành 1: Tạ Xuân Chiều, đời thứ 14,
Ông còn là Trưởng Họ và Trưởng Chi 1A.
Trưởng ngành 2: Tạ Bình, đời thứ 13. 

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Một luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử về dòng họ

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho điểm 10.00 luận văn cao học cho thạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy với đề tài: Lịch sử - Văn hóa dòng họ Tạ ở xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (từ đầu thế kỷ XVI đến những năm đầu thế kỷ XXI).