Thứ Năm, ngày 04 tháng 2 năm 2016

Một tác phẩm nghiên cứu của người họ Tạ gốc Thư Điền

Ông Tạ Đức là một nhà nghiên cứu dân tộc học nổi tiếng trong ngành, đã cho xuất bản nhiều công trình, tác phẩm,... Ông là con cháu đời thứ 14 thuộc ngành 6, Chi 4 họ Tạ gốc Thư Điền. Cụ thân sinh ra ông Tạ Đức là Tạ Văn Phồn cùng với gia đình có nhiều đóng góp công đức với dòng họ. 

Nhân dịp ông Tạ Đức xuất bản một cuốn sách mới Nguồn gốc người Việt - người Mường, xin giới thiệu một bài viết trên báo:

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016

Các cụ từ đời thứ Chín đến nay


Con cháu cụ Tạ Đình Côn
Đời thứ 9.
1) Tạ Công Trinh (con cụ Diễm).
Chi tiết: Bài vị có ghi tên cụ là Trưởng họ. Cụ không có con.

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2016

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 7 (2)

(tiếp theo và hết)

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 7 Tạ Đình Thụy
Quyền Bá hộ thêm bề phấn lực
Sức Cửu trùng lĩnh chức Tướng quân
Một đời dễ có mấy thân
Cờ đào chỉ giáo ba quân trong ngoài.

Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016

Các cụ từ đời thứ Nhất đến đời thứ Tám


Đời thứ Nhất.
Sơ hoàng thủy tổ: Tạ Đình Ninh.
Năm sinh: Ất Sửu (1565); Ngày mất: 17/02 năm Mậu Dần (1638)
Chức: Thập lý hầu        ; Tước:
Nơi an táng: Khu lăng mộ tổ họ Tạ, Nghĩa địa thôn Đoài.
Sinh ra: Tạ Đình Đô.
Chi tiết: Sơ hoàng thủy tổ họ Tạ từ làng Diêm Phố, tỉnh Thanh Hóa về lập ấp ở vùng ven biển quận Chân Định (sau đổi là Trực Định) vào khoảng năm Mậu Tý (1588).

Thứ Năm, ngày 14 tháng 1 năm 2016

Cụ Tạ Ngọc Lam (1924 – 2002)Cụ Tạ Ngọc Lam tức Trần Văn Khiết đời thứ 13, thuộc Chi 4 họ Tạ. Cụ  tham gia cách mạng năm 1937, tham gia phong trào thanh niên dân chủ, bí thư thanh niên xã, uỷ viên chấp hành thanh niên tổng, huyện.