Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Nguồn gốc, truyền thống dòng họ


Căn cứ vào bút tích và lời truyền lại qua các đời cho biết nguồn gốc xa xưa của Tổ tiên ta là từ vùng Lạng Sơn di cư vào Thanh Hóa lập ấp. Theo sử sách ghi được thì từ thời Lý đã có những cuộc di dân xuống các vùng ven biển khai khẩn đất hoang phát triển nông nghiệp, bảo vệ bờ cõi. Lúc đó ở vùng ven biển thuộc Trấn sơn Nam hạ (thuộc các làng Trình Phố: Công Bồi, Phương Trạch, Diêm Điền, Tiểu Hoàng ngày nay) là những bãi cát hoang vu.

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Danh sách các Liệt sĩ kháng chiến (1)
II. Liệt sĩ kháng chiến chống Pháp


1
Tạ Bá Quy
14
3 – 2
Hy sinh năm 1950
2
Tạ Xuân Tỵ
12
4 – 3
Hy sinh ngày 08/4/1950
3
Tạ Đậu
14
4 – 3
Hy sinh ngày 24/4/1952
4
Tạ Soạn
13
4 – 4
Hy sinh ngày 20/6/1950
5
Tạ Thị Câu
13
4 – 6
Hy sinh ngày 11/8/1944
6
Tạ Ngọc Toản
14
4 – 6
Hy sinh ngày 24/9/1952
7
Tạ Văn Tư
14
5 – 1
Hy sinh ngày 17/3/1952
8
Tạ Đang
14
5 – 1
Hy sinh ngày 06/11/1952
9
Tạ Nguyên Sáu
12
7 – 1
Hy sinh ngày 06/4/1952
10
Tạ Ngọc Tảo
13
7 – 1
Hy sinh ngày 09/3/1952
11
Tạ Thị Tỵ
13
7 – 2
Hy sinh ngày 25/7/1954

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Những kết luận của luận vănThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy

Về mặt nhận thức tư tưởng, trong xã hội Việt Nam ai mà không có lòng yêu thương cha mẹ, kính trọng ông bà tổ tiên, đó là một tình cảm thiêng liêng gắn liền giữa người quá khứ với người hiện tại và đề cao trách nhiệm giữa người hiện tại với thế hệ tương lai.