Thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Những hình ảnh mới về nhà thờ họ

Những tháng cuối năm 2013, cùng với sự tham gia của toàn thể dòng họ mà ngôi nhà truyền thống trong khuôn viên Nhà thờ Họ đã được hoàn thiện. 

Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Chi 6A - Con cháu cụ Tạ Đình Nhân (3)2.15.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Viết Côn
Đời thứ 9.
1) Tạ Viết Côn (con thứ 3 cụ Phong)
Sinh ra: Tạ Văn Sản.
Chi tiết: Con cháu cụ ở xã Xuân Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2016

Lịch sử và văn hóa của dòng họ Tạ ở Tây GiangThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy

Họ Tạ ở Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình luôn có ý thức trong việc ghi chép và giữ gìn gia phả. Ngày nay họ Tạ đã có được di sản quý giá của tổ tiên để lại và con cháu trong họ mãi mãi ghi ơn cụ Tạ Ngọc Súy đời thứ 10 đã dày công truy tìm lại và viết nên cuốn gia phả đầu tiên vào năm 1841 (năm Tân Sửu).

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2016

Chi 6A - Con cháu cụ Tạ Đình Nhân (2)2.15.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Viết Cõn
Đời thứ 9.
1) Tạ Viết Cõn (con cụ Phong)
Sinh ra: Tạ Viết Châu, Tạ Viết Huệ, Tạ Viết Đô, Tạ Viết Chuẩn, Tạ Viết Tính, Tạ Viết Nhạc, Tạ Viết Đạt.
Chi tiết: Con cháu cụ ở xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, Nam Định.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 10 năm 2016

Thư ngỏ của Ban Trị sự Họ Tạ Thư Điền năm 2016

Dưới đây là nguyên văn Thư ngỏ của Ban Trị sự Họ Tạ Thư Điền gửi các ông bà, anh chị, con cháu dòng họ kêu gọi phát tâm công đức xây dựng lại Nhà thờ Đại tộc họ Tạ Thư Điền