Chủ Nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2015

Con cháu cụ Tạ Đình ThụyĐời thứ 9.
1) Tạ Kỷ (con cụ Chương).
Sinh ra: Tạ Song, Tạ Sơn, Tạ Hội.
Chi tiết: Con cháu cụ đến đời thứ 13 thì hết.

Thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2015

Người con gái rạng danh họ TạTạ Thị Câu (1919 – 1944) tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1936, khi mà phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo phát triển mạnh mẽ ở Thư Điền. 

Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2015

Chi 3 – con cháu cụ Tạ Đình Trật (3)Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Khuê
Đời thứ 9.
1) Tạ Định (con cả cụ Khuê)
Ngày sinh:                         ; Ngày mất: 15/3 (âm lịch)
Chức: Hương nhiêu          ; Tước:
Sinh ra: Tạ Nhuệ.

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2015

Lịch sử và văn hóa của dòng họ Tạ ở Tây GiangThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy

Họ Tạ ở Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình luôn có ý thức trong việc ghi chép và giữ gìn gia phả. Ngày nay họ Tạ đã có được di sản quý giá của tổ tiên để lại và con cháu trong họ mãi mãi ghi ơn cụ Tạ Ngọc Súy đời thứ 10 đã dày công truy tìm lại và viết nên cuốn gia phả đầu tiên vào năm 1841 (năm Tân Sửu).

Thứ Hai, ngày 09 tháng 3 năm 2015

Chi 3 – con cháu cụ Tạ Đình Trật (2)Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Xuân
Đời thứ 9.
1) Tạ Đình Nham (con cụ Xuân)
Chức: Hiệu sinh (tú tài)                    ; Tước:
Nơi an táng: Nghĩa trang thôn Đoài, xã Tây Giang.
Sinh ra: Tạ Đình Khiết, Tạ Đình Xoang.