Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2016

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2016

Lời cụ Tạ Đức BảnNhớ ơn nghĩa tổ tôn sâu nặng
Dựng cõi này đằng đằng ngàn thu
Có cổ thụ, có sân hồ
Có đền kỷ niệm, có chùa tụng kinh

Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2016

Con cháu cụ Tạ Quang Kiến2.14 Con cháu cụ Tạ Quang Kiến 

Đời thứ 9.
1) Tạ Thông (con cụ Nhuận).
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Mão, Tạ Tuỳ.
Chi tiết: Hai con của cụ đi làm con nuôi họ khác không còn liên lạc.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016

Cụ Tạ Ngọc Lam (1924 – 2002)Cụ Tạ Ngọc Lam tức Trần Văn Khiết đời thứ 13, thuộc Chi 4 họ Tạ. Cụ  tham gia cách mạng năm 1937, tham gia phong trào thanh niên dân chủ, bí thư thanh niên xã, uỷ viên chấp hành thanh niên tổng, huyện. 

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

Chi 5 - Con cháu cụ Tạ Ngọc Quyền (3)2.13.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Miện
Đời thứ 9.
1) Tạ Thực (con cả cụ Miện)
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Thảng.
2) Tạ Thiểm (con thứ 2 cụ Miện)
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Nguyện.
3) Tạ Hoãn (con thứ 3 cụ Miện)
Sinh ra: Tạ Giản, Tạ Chiêm, Tạ Tâm, Tạ Áp, Tạ Liên.