Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015

Một số tư liệu về dòng họ


1. Sơ lược lịch sử quê hương và dòng họ.
Mảnh đất ấp Diêm Điền ngày xưa cách đây hơn 500 năm, nay là xã Tây Giang trù phú xinh đẹp nằm ở phía Tây huyện Tiền Hải, Bắc giáp thị trấn, Đông giáp xã Tây Sơn và xã Đông Lâm, Nam giáp xã Tây Tiến và xã Tây Phong, Tây giáp xã Phương Công và xã An Ninh.

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (2)2.11.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Tuần
Đời thứ 9.
1) Tạ Trừu (con cụ Tuần)
Chức: Khán sự             ; Tước:
Sinh ra: Tạ Uyên, Tạ Bá.

Thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Họ TạHọ Tạ l. Thư Điền, nay thuộc x. Tây Giang, Tiền Hải.


Vốn ở Lạng Sơn, về Thái Nguyên rồi vào Thanh Hóa, sau đó lại cùng với họ Lê ra lập ấp tại Diêm Điền (t 1895 đổi thành Thư Điền). 

Thứ Năm, ngày 09 tháng 4 năm 2015

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (1)Gia phả Chi 4
Con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến, đời thứ 7
Chức: Phó thủ hợp
Tước: Diên Bình tiên sinh

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 4 năm 2015

Gia phả họ Tạ xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái BìnhTháng Hai, năm 2010 cuốn “Tài liệu địa chí Thái Bình (tập V)”, sách của Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin đã được phát hành, trong đó cùng với 4 sắc phong chức tước ở nhà thờ họ Tạ và 3 sắc phong thần được lưu trữ tại đình làng Thư Điền xã Tây Giang, cuốn Gia phả họ Tạ đã được giới thiệu nguyên bản.