Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Chi Tiểu Hoàng, con cháu cụ Tạ Đình TrìTheo gia phả cũ thì có cụ Tạ Đình Vàng (đời thứ 8) con cụ Tạ Quất (đời thứ 7) làm con nuôi người làng Tiểu Hoàng sinh ra cụ Năng (đời thứ 9), cụ Năng sinh ra cụ Xe (đời thứ 10).

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Sắc phong chức tước cho các vị họ Tạ Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái BìnhTrong từ đường họ Tạ Thư Điền còn lưu giữ được một số sắc phong chức tước cho các cụ họ Tạ, dưới đây chúng tôi giới thiệu nội dung bản dịch 4 trong số các sắc phong đó. Các bản dịch này do nhà Hán học Ngô Thế Long phiên âm và dịch nghĩa.

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Lời nói đầu


Sách có câu: "Nhân bản hồ tổ"
Mọi vật gốc tự đất trời mà hóa sinh không dứt, người ta gốc tự tổ tôn mà  sinh hóa không cùng. Tôn phái của người ta cũng như mọi vật của trời đất vậy.

Thứ Ba, 4 tháng 4, 2017

Thần sắc xã Thư ĐiềnĐình Tổ xã Tây Giang, huyện Tiền Hải còn lưu giữ 11 sắc phong vào các năm 1730, 1741, 1767, 1784, 1787, 1857, 1880, 1917, 1924. Các sắc phong này đã được Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch Thái Bình xuất bản tháng 02/2009. Dưới đây là hai trong số các sắc phong.