Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 4 Tạ Ngọc Quỳnh

Cụ Ngọc Quỳnh cũng hàng tứ thế
Tước phong hầu nghiệp kế gia thanh
Lý, đào hai vẻ đua xanh
Một nhà Hầu tước thanh danh trên đời

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

Con cháu cụ Tạ Ngọc Tiêu


Đời thứ 9.
1) Tạ Bảng (con nuôi cụ Nhương).
Sinh ra: Tạ Tháo, Tạ Quynh, Tạ Ba
Chi tiết: Con cháu cụ đến đời thứ 11 thì hết.

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Bà Tạ Thị XuyếnBà Tạ Thị Xuyến, sinh ngày 14/5/1930 thuộc đời thứ 13, thuộc Chi 4 họ Tạ. Bà là cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng Tám 1945. 

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 4 Tạ Đình Thiều


Quyền thống lĩnh mầu son phê phó
Hầu Thiều dương cụ tổ thứ tư
Sơn hà rạng vẻ đế cư
Đỉnh Hồng gió mát, sông Lô sóng bằng

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

Chi 4 - con cháu cụ Tạ Ngọc Ruyến (6)2.11.6 Ngành 6. Con cháu cụ Tạ Ngọc Toản
Đời thứ 9.
1) Tạ Phó (con cả cụ Toản)
Chức: hương đồ; Tước:
Sinh ra: Tạ Thản, Tạ Cát, Tạ Yết, Tạ Tứ.