Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Con cháu cụ Tạ Quang Kiến2.14 Con cháu cụ Tạ Quang Kiến 
Đời thứ 9.
1) Tạ Thông (con cụ Nhuận).
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Mão, Tạ Tuỳ.
Chi tiết: Hai con của cụ đi làm con nuôi họ khác không còn liên lạc.

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Lịch sử đất và người Thư ĐiềnMảnh đất ấp Diêm Điền ngày xưa cách đây hơn 500 năm, nay là xã Tây Giang, huyện Tiền Hải trù phú xinh đẹp nằm ở phía Tây của huyện, Bắc giáp thị trấn, Đông giáp xã Tây Sơn, Nam giáp xã Tây Tiến, Tây giáp xã Phương Công và xã An Ninh.

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 6 Tạ Đình Hân, Tạ Đình Trọng


Hoa lan ngọc thơm lây dòng dõi
Tổ sáu đời nghiệp nối ông cha
Son vua, phấn nước mặn mà
Cụ Hân, cụ Trọng ngọc ngà trâm anh
Sắc khâm phụng rành rành Nam tước
Phúc dồi dào lại được hai ông
Hạt thông lại nở ra thông
Bốn mùa tươi tốt trùng trùng quả hoa.

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Chi 5 - Con cháu cụ Tạ Ngọc Quyền (3)2.13.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Đình Miện
Đời thứ 9.
1) Tạ Thực (con cả cụ Miện)
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Thảng.
2) Tạ Thiểm (con thứ 2 cụ Miện)
Chức: Hương sinh; Tước:
Sinh ra: Tạ Nguyện.
3) Tạ Hoãn (con thứ 3 cụ Miện)
Sinh ra: Tạ Giản, Tạ Chiêm, Tạ Tâm, Tạ Áp, Tạ Liên.

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Bà Tạ Thị NụTạ Thị Nụ (s.1922)


Quê l. Thư Điền, nay thuộc x. Tây Giang, h. Tiền Hải. 1936 - 1939: làm liên lạc cho tổ chức Đảng và Đoàn thể ở Đức Cơ, Thanh Giám do Tạ Thị Câu phụ trách.