Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Những hình ảnh mới về nhà thờ họ

Những tháng cuối năm 2013, cùng với sự tham gia của toàn thể dòng họ mà ngôi nhà truyền thống trong khuôn viên Nhà thờ Họ đã được hoàn thiện. 

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 6 Tạ Đình Tài

Cụ Đình Tài hơn đời thao lược
Tập tước Hầu theo được gót ông
Kiếm cung thoả chí anh hùng
Đường đường phó đội một vùng biên cương

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Chi 6A - Con cháu cụ Tạ Đình Nhân (3)2.15.3 Ngành 3. Con cháu cụ Tạ Viết Côn
Đời thứ 9.
1) Tạ Viết Côn (con thứ 3 cụ Phong)
Sinh ra: Tạ Văn Sản.
Chi tiết: Con cháu cụ ở xã Xuân Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Văn kỷ niệm cụ tổ đời thứ 6 Tạ Trường Sách

Ngoài mười dặm vỗ yên dân chúng
Tổng An Bồi nhất thống quy mô
Anh hào lẫm liệt quyền hô
Oanh lăng líu lưỡi, yến co quẩn lời.