Thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2015

Chi 3 – con cháu cụ Tạ Đình Trật (1)Gia phả Chi 3
Con cháu cụ Tạ Đình Trật, đời thứ 7
Chức: Huyện thừa
Tước: Điện tiền tiến công lang
Cụ được Vua Lê Cảnh Hưng năm thứ 3 phong sắc ngày 10 tháng 3 năm Giáp Ngọ (1742).

Thứ Ba, ngày 24 tháng 2 năm 2015

Truyền thống lịch sử - văn hóa xã Tây GiangThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy

Nhân dân Diêm Điền trước kia và Tây Giang ngày nay đã luôn phấn đấu phát huy nhưng giá trị văn hóa truyền thống của tổ tiên. Đó là sự cần cù trong lao động, thông minh dũng cảm. Không những luôn chăm lo đến đời sống vật chất mà còn gìn giữ, trân trọng những giá trị tinh thần của cha ông.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2015

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2015

Bà Tạ Thị XuyếnBà Tạ Thị Xuyến, sinh ngày 14/5/1930 thuộc đời thứ 13, thuộc Chi 4 họ Tạ. Bà là cán bộ tham gia hoạt động cách mạng trước tháng Tám 1945. 

Thứ Hai, ngày 09 tháng 2 năm 2015

Chi 2A – con cháu cụ Tạ Đình KỳGia phả Chi 2A

Con cháu cụ Tạ Đình Kỳ, đời thứ 7

Chức: Thập lý hầu ; Tước:

Chi 2A ở làng Diêm Trì, xã Tây Phong,

Con cháu cụ Tạ Đình Tân, đời thứ 8.

Trưởng Chi: Tạ Thanh Minh (tức Lẫm), đời thứ 14,

gia đình ở Hà Nội.

Hiện nay, cụ Tạ Minh Tâm (tức Nam), đời thứ 13 đảm nhiệm.