Thứ Năm, ngày 29 tháng 1 năm 2015

Con cháu cụ Tạ Ngọc Du

Đời thứ 9.

1) Tạ Đình Duyên (con cụ Cầu).

Chức: Huyện thừa Kim Sơn; Tước: Tiến công thứ lang

Sinh ra: Tạ Đình Nguyên, Tạ Đình Siêu.

Chi tiết: Cụ được vua Lê Cảnh Hưng năm thứ 16 (1755) phong sắc ngày 22/12 hiện đang lưu giữ tại từ đường họ Tạ. Con cháu cụ đến đời thứ 12 thì hết.

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 1 năm 2015

Cụ Tạ Ngọc GiảnCụ Tạ Ngọc Giản tức Vũ Trọng Kiên, đời thứ 12, thuộc Chi 4 họ Tạ. Cụ tham gia cách mạng từ năm 1937 tại Thư Điền trong phong trào thanh niên Dân chủ do ông Tạ Ngọc Phách phụ trách. 

Thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2015

Con cháu cụ Tạ Ngọc Hồ


Đời thứ 9.
1) Tạ Nhẫm (con cụ Phạn).
Chức: Hương sinh            ; Tước:
Sinh ra: Tạ Ứng.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 1 năm 2015

Những cơ sở khoa học nghiên cứu về dòng họ TạThạc sĩ khoa học lịch sử Phạm Thị Thúy

 Cho đến nay đã có những công trình nghiên cứu về vùng đất, con người Tây Giang và những nhân vật nổi tiếng của dòng họ Tạ ở Tây Giang - Tiền Hải - Thái Bình.

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 1 năm 2015

Chi Tiểu Hoàng – con cháu cụ Tạ Đình Trì

Chi Tiểu Hoàng (Chi 1B)

Con cháu cụ Tạ Đình Trì (tức Tạ Quất), đời thứ 7
Chi Tiểu Hoàng, có 1 ngành:
Con cháu cụ Tạ Đình Lưu (tức cụ Vàng), đời thứ 8
Cụ Lưu vào ở làng Tiểu Hoàng, xã Tây Sơn nay thuộc Khu A, thị trấn Tiền Hải.
Trưởng Chi: Tạ Đình Thắng, đời thứ 15.