Thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Chi 1A – con cháu cụ Tạ Đình Nhậm (1)


Gia phả Chi 1A
Con cháu cụ Tạ Đình Nhậm, đời thứ 7
Chức: Cai hợp

Chi 1A có hai ngành:
Ngành 1: Con cháu cụ Tạ Đình Toán, đời thứ 8,
Ngành 2: Con cháu cụ Tạ Đình Kiêu, đời thứ 8.

Trưởng ngành 1: Tạ Xuân Chiều, đời thứ 14,
Ông còn là Trưởng Họ và Trưởng Chi 1A.
Trưởng ngành 2: Tạ Bình, đời thứ 13. 

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2014

Văn võ song toànÔng Tạ Ngọc Phách (1923 – 2002)

Từ năm 1939, ông tiếp xúc và tham gia làm báo “Người mới” với Trần Mai Ninh ở Hà Nội, tháng 7/1939 bị mật thám Pháp bắt giam và khủng bố. Ông bỏ học và về Thư Điền, ở đây ông được tổ chức giao nhiệm vụ tập hợp thanh niên vào Thanh niên Dân chủ. Tháng 01-1940 vào Đảng CS. 

Thứ Ba, ngày 09 tháng 12 năm 2014

Các cụ từ đời thứ Chín đến nay (1)


Con cháu cụ Tạ Đình Côn
Đời thứ 9.
1) Tạ Công Trinh (con cụ Diễm).
Chi tiết: Bài vị có ghi tên cụ là Trưởng họ. Cụ không có con.

Thứ Năm, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 11 năm 2014

Các cụ từ đời thứ Nhất đến đời thứ Tám


Đời thứ Nhất.
Sơ hoàng thủy tổ: Tạ Đình Ninh.
Năm sinh: Ất Sửu (1565); Ngày mất: 17/02 năm Mậu Dần (1638)
Chức: Thập lý hầu        ; Tước:
Nơi an táng: Khu lăng mộ tổ họ Tạ, Nghĩa địa thôn Đoài.
Sinh ra: Tạ Đình Đô.
Chi tiết: Sơ hoàng thủy tổ họ Tạ từ làng Diêm Phố, tỉnh Thanh Hóa về lập ấp ở vùng ven biển quận Chân Định (sau đổi là Trực Định) vào khoảng năm Mậu Tý (1588).