Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Danh sách Trưởng tộc qua các thời kỳ(tính từ đời thứ 7 – từ khi họ có nhà thờ)
Đời thứ 7:  Tạ Đình Côn
Đời thứ 8: Tạ Ngọc Diễm
Đời thứ 9: Tạ Đình Căng
Đời thứ 10: Tạ Giang

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Con cháu cụ Tạ Đình Nhuệ


2. 19 Con cháu cụ Tạ Đình Nhuệ 
Đời thứ 9
1) Tạ Trụ (con cả cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Tam.
2) Tạ Điền (con thứ 2 cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Đình Nguyên, Tạ Đa Hào, Tạ Đình Hạnh.
3) Tạ Mỹ (con thứ 3 cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Nguyện, Tạ Ý.
4) Tạ Phang (con thứ 4 cụ Đạm).
Sinh ra: Tạ Trạch.

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Bút tích


Bút tích cụ Tạ Ngọc Suý đời thứ 10 trong cuốn “Tạ Tộc Gia Phả”  biên soạn năm 1841.

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

Chi 7 - Con cháu cụ Tạ Đình Lộc (3)2.18.2 Ngành 2. Con cháu cụ Tạ Đình Nghinh
Đời thứ 9.
1) Tạ Hoạt (con cả cụ Nghinh)
Chức: Hương đồ   ; Tước:
Sinh ra: Tạ Ân, Tạ Cảm, Tạ Hoan